WWW pro školy
Jak na Office - tutoriály, video návody
ExcelVytvoř si párové triko

Přehled funkcí v Excelu

Tento přehled vám poslouží jako základní informace o nejčastěji používaných funkcí, které jsou v Excelu dostupné.

Přehled funkcí v Excelu
Vloženo: 5.2.2013 20:01
Autor: JaknaOffice.cz
Počet videí: 0
Přečteno: 131774x

Pokud si myslíte, že by v přehledu měla být uvedena ještě nějaká, často využívaná funkce, podělte se o ní se čtenáři v diskuzi pod článkem.

 

 

NÁZEV FUNKCE

POPIS

Databáze

 

Funkce DMAX

Vrátí maximální hodnotu z vybraných položek databáze.

Funkce DMIN

Vrátí minimální hodnotu z vybraných položek databáze.

Funkce DPOČET

Spočítá buňky databáze obsahující čísla.

Funkce DPOČET2

Spočítá buňky databáze, které nejsou prázdné.

Funkce DPRŮMĚR

Vrátí průměr vybraných položek databáze.

Funkce DSOUČIN

Vynásobí hodnoty určitého pole záznamů v databázi, které splňují daná kritéria.

Funkce DSUMA

Sečte čísla v poli (sloupci) záznamů databáze, které splňují zadaná kritéria.

Funkce DZÍSKAT

Extrahuje z databáze jeden záznam splňující zadaná kritéria.

Datum a čas

 

Funkce ČAS

Vrátí pořadové číslo určitého času.

Funkce ČASHODN

Převede čas ve formě textu na pořadové číslo.

Funkce DATUM

Vrátí pořadové číslo určitého data.

Funkce DATUMHODN

Převede datum ve formě textu na pořadové číslo.

Funkce DEN

Převede pořadové číslo na den v měsíci.

Funkce DENTÝDNE

Převede pořadové číslo na den v týdnu.

Funkce DNES

Vrátí pořadové číslo dnešního data.

Funkce HODINA

Převede pořadové číslo na hodinu.

Funkce MĚSÍC

Převede pořadové číslo na měsíc.

Funkce NETWORKDAYS

Vrátí počet celých pracovních dnů mezi dvěma daty.

Funkce NYNÍ

Vrátí pořadové číslo aktuálního data a času.

Funkce ROK360

Vrátí počet dnů mezi dvěma daty na základě roku s 360 dny.

Funkce SEKUNDA

Převede pořadové číslo na sekundu.

Funkce WEEKNUM

Převede pořadové číslo na číslo představující číselnou pozici týdne v roce.

Funkce WORKDAY

Vrátí pořadové číslo data před nebo po zadaném počtu pracovních dnů.

Finanční funkce

 

Funkce BUDHODNOTA

Vrátí budoucí hodnotu investice.

Funkce ODPIS.ZRYCH

Vrátí odpis aktiva za určité období pomocí degresivní metody odpisu s pevným zůstatkem.

Funkce ODPIS.ZRYCH2

Vrátí odpis aktiva za určité období pomocí dvojité degresivní metody odpisu nebo jiné metody, kterou zadáte.

Funkce PLATBA

Vrátí hodnotu pravidelné splátky anuity.

Funkce PLATBA.ÚROK

Vrátí výšku úroku investice za dané období.

Funkce POČET.OBDOBÍ

Vrátí počet období pro investici.

Funkce SOUČHODNOTA

Vrátí současnou hodnotu investice.

Informační funkce

 

Funkce JE.ČISLO

Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota číslo.

Funkce JE.ODKAZ

Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota odkaz.

Funkce JE.PRÁZDNÉ

Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud se argument hodnota odkazuje na prázdnou buňku.

Funkce JE.TEXT

Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota text.

Kompatibilita

 

Funkce PERCENTIL

Vrátí hodnotu k-tého percentilu hodnot v oblasti.

Funkce RANK

Vrátí pořadí čísla v seznamu čísel.

Logické funkce

 

Funkce A

Vrátí hodnotu PRAVDA, mají-li všechny argumenty hodnotu PRAVDA.

Funkce CHYBHODN

Pokud je vzorec vyhodnocen jako chyba, vrátí zadanou hodnotu. V opačném případě vrátí výsledek vzorce.

Funkce KDYŽ

Určí, který logický test má proběhnout.

Funkce NEBO

Vrátí hodnotu PRAVDA, je-li alespoň jeden argument roven hodnotě PRAVDA.

Funkce NENÍ

Provede logickou negaci argumentu funkce.

Funkce PRAVDA

Vrátí logickou hodnotu PRAVDA.

Matematické a trigonometrické funkce

 

Funkce CELÁ.ČÁST

Zaokrouhlí číslo dolů na nejbližší celé číslo.

Funkce FAKTORIÁL

Vrátí faktoriál čísla.

Funkce KOMBINACE

Vrátí počet kombinací pro daný počet položek.

Funkce LOG

Vrátí dekadický logaritmus čísla.

Funkce MOD

Vrátí zbytek po dělení.

Funkce NÁHČÍSLO

Vrátí náhodné číslo mezi 0 a 1.

Funkce ODMOCNINA

Vrátí kladnou druhou odmocninu.

Funkce PI

Vrátí hodnotu čísla pí.

Funkce POWER

Umocní číslo na zadanou mocninu.

Funkce ROUNDDOWN

Zaokrouhlí číslo dolů, směrem k nule.

Funkce ROUNDUP

Zaokrouhlí číslo nahoru, směrem od nuly.

Funkce SOUČIN

Vynásobí argumenty funkce.

Funkce SUBTOTAL

Vrátí souhrn v seznamu nebo databázi.

Funkce SUMA

Sečte argumenty funkce.

Funkce SUMIF

Sečte buňky vybrané podle zadaných kritérií.

Funkce ZAOKR.DOLŮ

Zaokrouhlí číslo dolů, směrem k nule.

Funkce ZAOKR.NAHORU

Zaokrouhlí číslo na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty.

Funkce ZAOKROUHLIT

Zaokrouhlí číslo na zadaný počet číslic.

Funkce ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ

Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé liché číslo.

Funkce ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ

Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé sudé číslo.

Statistické funkce

 

Funkce AVERAGEIF

Vrátí průměrnou hodnotu (aritmetický průměr) všech buněk v oblasti, které vyhovují příslušné podmínce.

Funkce COUNTBLANK

Spočítá počet prázdných buněk v oblasti.

Funkce COUNTIF

Spočítá buňky v oblasti, které odpovídají zadaným kritériím.

Funkce ČETNOSTI

Vrátí četnost rozdělení jako svislou matici.

Funkce LARGE

Vrátí k-tou největší hodnotu množiny dat.

Funkce MAX

Vrátí maximální hodnotu seznamu argumentů.

Funkce MAXA

Vrátí maximální hodnotu seznamu argumentů včetně čísel, textu a logických hodnot.

Funkce MEDIAN

Vrátí střední hodnotu zadaných čísel.

Funkce MIN

Vrátí minimální hodnotu seznamu argumentů.

Funkce POČET

Vrátí počet čísel v seznamu argumentů.

Funkce POČET2

Vrátí počet hodnot v seznamu argumentů.

Funkce PRŮMĚR

Vrátí průměrnou hodnotu argumentů.

Text

 

Funkce ASC

Změní znaky s plnou šířkou (dvoubajtové) v řetězci znaků na znaky s poloviční šířkou (jednobajtové).

Funkce CONCATENATE

Spojí několik textových položek do jedné.

Funkce ČÁST a MIDB

Vrátí určitý počet znaků textového řetězce počínaje zadaným místem.

Funkce DÉLKA a LENB

Vrátí počet znaků textového řetězce.

Funkce DOSADIT

V textovém řetězci nahradí starý text novým.

Funkce HLEDAT a SEARCHB

Nalezne textovou hodnotu uvnitř jiné (malá a velká písmena nejsou rozlišována).

Funkce HODNOTA

Převede textový argument na číslo.

Funkce KČ

Převede číslo na text ve formátu měny Kč (česká koruna).

Funkce KÓD

Vrátí číselný kód prvního znaku daného textového řetězce.

Funkce MALÁ

Převede text na malá písmena.

Funkce NAHRADIT a NAHRADITB

Nahradí znaky uvnitř textu.

Funkce NAJÍT a FINDB

Nalezne textovou hodnotu uvnitř jiné (rozlišuje malá a velká písmena).

Funkce OPAKOVAT

Zopakuje text podle zadaného počtu opakování.

Funkce PROČISTIT

Odstraní z textu mezery.

Funkce STEJNÉ

Zkontroluje, zda jsou dvě textové hodnoty shodné.

Funkce TEXT

Zformátuje číslo a převede ho na text.

Funkce VELKÁ

Převede text na velká písmena.

Funkce VELKÁ2

Převede první písmeno každého slova textové hodnoty na velké.

Funkce VLEVO a LEFTB

Vrátí první znaky textové hodnoty umístěné nejvíce vlevo.

Funkce VPRAVO a RIGHTB

Vrátí první znaky textové hodnoty umístěné nejvíce vpravo.

Funkce VYČISTIT

Odebere z textu všechny netisknutelné znaky.

Funkce ZAOKROUHLIT.NA.TEXT

Zformátuje číslo jako text s pevným počtem desetinných míst.

Funkce ZNAK

Vrátí znak určený číslem kódu.

Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy

 

Funkce HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ

Vytvoří zástupce nebo odkaz, který otevře dokument uložený na síťovém serveru, v síti intranet nebo Internet.

Funkce INDEX

Pomocí rejstříku zvolí hodnotu z odkazu nebo matice.

Funkce NEPŘÍMÝ.ODKAZ

Vrátí odkaz určený textovou hodnotou.

Funkce ODKAZ

Vrátí textový odkaz na jednu buňku listu.

Funkce POČET.BLOKŮ

Vrátí počet oblastí v odkazu.

Funkce POSUN

Vrátí posun odkazu od zadaného odkazu.

Funkce POZVYHLEDAT

Vyhledá hodnoty v odkazu nebo matici.

Funkce ŘÁDEK

Vrátí číslo řádku odkazu.

Funkce ŘÁDKY

Vrátí počet řádků v odkazu.

Funkce SLOUPCE

Vrátí počet sloupců v odkazu.

Funkce SLOUPEC

Vrátí číslo sloupce odkazu.

Funkce SVYHLEDAT

Hledá v prvním sloupci matice a dále ve směru řádku, až vrátí hodnotu buňky.

Funkce VVYHLEDAT

Prohledá horní řádek matice a vrátí hodnotu určené buňky.

Funkce VYHLEDAT

Vyhledá hodnoty ve vektoru nebo matici.

Funkce ZVOLIT

Zvolí hodnotu ze seznamu hodnot.

 

 


Líbí se vám tento článek, sdílejte ho
Podobné články

Funkce v Excelu

Další užitečné odkazy

Diskuze k článku

Pavel Navrátil | 18.3.2014

Doplnil by jsem do tohoto přehledu kromě českého názvu funkce i originální název funkce.

Odpověď
Tomas Prasek | 22.3.2016

Dobrý den,
Mohl bych mít dotaz ohledně excel tabulky?
Dejme tomu že mám tři možnosti V,M,K které si vyberu s klasického rozevíracího seznamu
Potřeboval bych aby se generoval samostatný rozevírací seznam v jedné buňce pro každé písmeno zvlášť..
děkuji

Odpověď
elninoslov | 31.3.2016

Napr takto, ale sem to nepatrí. Na to poradňa tu : www.jaknaoffice.cz/2-forum/?id=4

Přiložený soubor: icon Spojené zoznamy.xlsx
Odpověď
Maxim | 31.5.2016

Ahojte
mám seznam EX ve kterém mám asi 1000 fotek,které bych chtěl (pridružit) k celému sloupci a buňkám v něm,každá fotka je jinak velká jedna je v buňce v pravo druhá v levo třetí nahoře další dole,chtěl bych je všechny ozn.a mít je pres celou buňku..

Přiložený soubor: icon Obrázky v buňce.xlsx
Odpověď
Martin Kunc | 15.3.2017

Ahoj,
mám v jednom sloupci seznam produktů, které ale začínají stejně (LPN... ) nemohu tedy vyhledávat podle názvu.
potřebuji sečíst všechny buňky ve kterých jsou tyto názvy.
Poraďte prosím.
Děkuji

Odpověď
alah alah bar | 21.11.2017

efe

Přiložený soubor: icon 220px-Štěně_keeshond.jpg
Odpověď
mifol | 5.6.2018

Ahoj,
uz docela dlouho se snazim zjistit, jak za cislo ktere do excelu napisu, pridat automaticky tri nebo vice nul. Pocitame v milionech a zaokrouhlujeme, takze nechci tukat nuly za cislem 42, jen abych ziskal 42000000.
Info na mail,dik - mifol@post.cz

Odpověď
Frolek | 26.8.2018

Do buňky A1 napíši Vaše číslo, do buňky B1 zadám =KDYŽ(A1="";"";A1*1000000),pak ve sloupci B označím tolik řádků, kolik potřebuji dám kopírovat buňku B1 a pak pracuji se sloupcem B.
Viz příloha.

Přiložený soubor: icon Sešit1.xlsx
Odpověď
Lenka | 10.4.2018

Dobrý den moc bych prosila o radu ohledně excellu celý den se na to snažím přijít podle návodů a postupů (index....max. min...svyhledat vsechno možné)ale nedokáži na to přijít. Jak lze vyhledávávat v určitém rozmezí podle zadaných kritérií.MOC děkujiiiii

Přiložený soubor: icon HELP.xlsx
Odpověď
Frolek | 26.8.2018

Zde je v příloze návod.

Přiložený soubor: icon 1523364115_návrh_řešení.xlsx
Odpověď
Věra | 1.12.2018

Dobrý den, prosím o radu pro začátečníka. V 1. sloupci mám jména, v dalším fcí SUMA sečtené bodové výsledky soutěže 35,46,30...) a do 3. sloupce bych potřebovala nějakou funkcí zapsat jejich pořadí od největšího k nejmenšímu (tedy 2., 1., 3,...). Díky.

Odpověď
nevim | 25.1.2019

blbost

Odpověď
Petr | 29.3.2019

Dobrý den, mám prosbu. Potřeboval bych poradit jaký vzorec použít, když potřebuji aby při vyplnění jedné buňky kombinací textu a čísla (např.AB194556)se v druhé buňce objevila hodnota 800. Předem moc díky za radu.

Odpověď
Veronika | 23.5.2021

Pořadí: =RANK.EQ(H5; $H$5:$H$103)
Kolik jmen: =COUNTIF($A$5:$A$103; L6)
když: =KDYŽ(A(C13>=E5;C13=E6;C13=E7;C13=E8;C13=E9;C13Odpověď

Václav Agel | 11.11.2022

Dobrý den, pro vkládání dat jsem vytvořil formulář s text.poli. Při jeho otevření je focus zaměřen na požadované tex. pole. Po uložení dat z tex.polí do tabulky a vynulování údajů není focus zaměřen a tex.pole musí být zaměřeno myši. Existuje příkaz VBA ?

Odpověď
Vložení příspěvku
Předmět:
Vaše jméno: (povinný údaj) Váš e-mail:
Text:(Zbývá: 255 znaků - povinný údaj)
Připojit ukázkový soubor:
(Maximální velikost souboru jsou 2MB.)
 Opište následující text (kvůli zneužití):  vFpLN