WWW pro školy
Jak na Office - tutoriály, video návody
ExcelVytvoř si párové triko

Výpočty v Excelu - základní vzorce

Nevíte jak na počítání v Excelu? S tímto návodem zvládnete základní problematiku počítání velice snadno a rychle.

Výpočty v Excelu - základní vzorce
Vloženo: 12.11.2011 21:03
Autor: Tomáš Jelínek
Počet videí: 0
Přečteno: 45383x

Pokud chcete v Excelu cokoliv počítat, označte si buňku, kde chcete mít výsledek a vždy musíte začít znaménkem rovná se. Poté dopište vzorec a potvrďte klávesou Enter. Ve vzorci nikdy nepište žádné mezery!


Do vzorce můžete psát buď čísla nebo souřadnice buněk, případně kombinovat obojí.

 

Znaménka, která můžete použít ve vzorcích:

 

- minus, odečítá


+ plus, sčítá


/ lomítko, dělí


* hvězdička, násobí


= porovná údaje zda se rovnají, výsledkem je PRAVDA nebo NEPRAVDA


< menší než, porovná údaje zda je jeden menší než druhý, výsledkem je PRAVDA nebo NEPRAVDA


> větší než, porovná údaje zda je jeden větší než druhý, výsledkem je PRAVDA nebo NEPRAVDA


<> nerovná se, porovná údaje zda se nerovnají, výsledkem je PRAVDA nebo NEPRAVDA


chcete-li porovnávat údaje (větší nebo rovno, menší nebo rovno) včetně, vložte za znaménko < nebo > znaménko rovná se = (např.: je větší než nebo rovno se zapíše >= )

 

 

Příklad 1:

 

=1+2+3 sečte čísla 1, 2 a 3
=10*5 vynásobí mezi sebou čísla 10 a 5

 

Příklad 2:

 

=A1 zobrazí obsah buňky A1
=A1/B2 vydělí obsah buňky A1 obsahem buňky B2
=A1+A2+A3 sečte buňky A1, A2 a A3
=A1*C1 vynásobí obsah buňky A1 s buňkou C1
=B2=A3 porovná, zda se obsah buňky B2 rovná obsahu buňky A3

 

 

Věděli jste, že...?

znaménka větší > a menší < se zapisují v kombinaci s klávesou pravý Alt, tato znaménka jsou na klávesách vedle klávesy písmene M

 

TIP!

souřadnice buněk nemusíte do vzorce zapisovat ručně, rychlejší vložení provedete kliknutím na danou buňku


Líbí se vám tento článek, sdílejte hoDalší užitečné odkazy