WWW pro školy
Jak na Office - tutoriály, video návody
AccessVytvoř si párové triko

Datové typy a vlastnosti polí tabulek

Tabulky jsou v databázích základním objektem, než začnete s jejich tvořením, je zapotřebí znát ty nejdůležitější datové typy a jejich vlastnosti. V tomto díle si je popíšeme.

Datové typy a vlastnosti polí tabulek
Vloženo: 20.11.2011 22:01
Autor: JaknaOffice.cz
Počet videí: 1
Přečteno: 35260x

Datové typy

Datový typ určuje, jaký typ dat uživatel může do pole tabulky zadat.

 • Text – zadáte v případě, že se jedná o řetězec o velikosti až 255 znaků (např. název knihy), u toho typu pole můžete omezit délku řetězce na menší počet znaků
 • Memo – zadáte v případě, že se jedná o řetězec bez omezení počtů znaků, resp. je omezen 63999 znaky (např. detailní popis knihy)
 • Číslo – zadáte v případě, že se jedná o číslo (např. počet stran – 20, 50, atd.)
 • Datum a čas – v případě, že se jedná o datum a čas (např. datum vložení záznamu, datum narození)
 • Měna – v případě, že se jedná o měnu (např. cena knihy – 100 Kč, 100 €)
 • Automatické číslo – v případě, že se jedná o unikátní automatické číslo v pořadí (např. ID, kód)
 • Ano/ne – v případě, že se jedná o hodnotu pole ano či ne (např. je kniha v českém jazyce ano/ne – podle vybrané hodnoty můžeme později vyfiltrovat knihy, které jsou v českém jazyce)
 • Hypertextový odkaz – v případě, že se jedná o hypertextový odkaz, čili odkaz na dostupný zdroj v síti/ na internetu (např. http://www.jaknaoffice.cz)
 • Průvodce vyhledávání – v případě, že se jedná o pole, u kterého chcete dát na výběr z nabízených možností, které buď zadáte ručně (např. oslovení – pan, paní, slečna), nebo chcete vybrat z jiné tabulky (např. autora knihy z jiné tabulky databáze čili dojde k relaci mezi tabulkami – Shakespeare, Cervantes, Němcová, Lustig)

Vlastnosti polí

Aby to všechno nebylo tak snadné, datový typ má ještě jakýsi další nastavení a tím je Vlastnost pole. Vlastnost pole má každý datový typ částečně odlišný, viz další body.

 

 • velikost pole – nastavením velikosti pole můžete ovlivnit maximální počet vložených znaků (u textu), výchozí hodnota je 255, můžete vybrat rozmezí 1-255 znaků, u čísla vybíráte typ datového typu
 • formát – určuje v jakém formátu, se mají data zobrazit
 • počet desetinných míst – u datového typu číslo určuje, kolik desetinných míst se má zobrazit
 • vstupní maska – usnadňuje zadávání dat do tohoto pole, např. u rodných čísel, telefonů
 • titulek – slouží jako informačním titulkem pro uživatele, u toho pole se jím bude zobrazovat
 • výchozí hodnota – uživateli přednastaví hodnotu pole automaticky při vložení nového záznamu, např. pro pole jazyk můžete přednastavit češtinu (pokud bude kniha v jiném jazyce, uživatel může hodnotu změnit)
 • ověřovací pravidlo – je pravidlo, které musí vložená hodnota splnit (např. pro číslo „>10“ - musí být číslo větší než 10) pokud ho nesplní, uživatel nebude moc pokračovat v zadání záznamu
 • ověřovací text – je text (hláška), který se uživateli zobrazí, pokud nesplní ověřovací pravidlo
 • je nutno zadat – určuje, zda je pole povinné k vyplnění, např. u knihy bude povinné pole název knihy, bez jehož vyplnění, by byl záznam nedostačující
 • povolit nulovou délku – chcete-li povolit hodnotu, která je nulové délky (např. " ")
 • indexovat – urychluje práci při vyhledávání nebo řazení (index nastavujete u polí, které jsou v tabulce nejdůležitější, např. u knihy by to byl název knihy)
 • nové hodnoty – vlastnost u datového typu automatické číslo určuje, zda má mít číslo přírůstek (pro každý nový záznam přidá jedničku), či být náhodné
 • komprese kódu unicode
 • režim editoru ime
 • režim sentence editoru ime
 • inteligentní značky
 • zarovnání textu
 • formát textu
 • pouze přidat
 • zobrazit výběr data

Video tutoriály

Datové typy


Líbí se vám tento článek, sdílejte ho
Podobné články

Vytvoření databáze v MS Access
Datové typy a vlastnosti polí tabulek
Relace mezi tabulkami, jak je vytvořit?
Primární klíč a indexy v tabulce

Další užitečné odkazy